Å leve med bjørn

mate-ville-bjorner

Bjørn finnes over store deler av jordkloden. Bestanden i Pasvik er ganske glissen i forhold til mange andre steder i verden. Du finner bjørn i Japan, Kina, Russland og store deler av Europa samt Amerika. Å leve med bjørn er en helt kurant affære når du bruker sunn fornuft og har nødvendig kunnskap om hva du kan gjøre og hva som ikke er så klokt å gjøre.

GetBearSmartSocietyLogohttp://www.BearSmart.com

Get Bear Smart Society er en organisasjon i Canada som jobber for at mennesker og bjørner skal kunne leve i samme naturområder med minst mulig konflikter og færrest mulig konfrontasjoner.

På nettsidene til Get Bear Smart Society  finner du mange gode råd, tips og viktig kunnskap om hvordan mennesker og bjørner kan leve sammen med færrest mulig konfrontasjoner. Se filmene på YouTube

The Get Bear Smart Society (GBS)* is a registered Canadian charity that works hard to ensure people and bears safely and respectfully coexist wherever their homes and home ranges overlap.

Skjermbilde 2014-03-08 kl. 15.25.06

 

Linker til ressurser om hvordan mennesker bør opptre når de må dele de samme leveområdene som en bjørnebestand

Bioforsk – Å leve med bjørn

Namskogen rovdyrssenter – Er bjørnen farlig?

Lierne nasjonalparksenter – Å leve med rovdyr 2014

 

 

Dokumenter om hvordan konflikter og konfrontasjoner kan unngås, forebygges og stoppes

 Å leve med bjørn

For innbyggere i bjørneområder. Det er oftest enklere å forebygge bjørnekonflikter enn å gjøre noe med dem når de først har oppstått.

 

Å leve med bjørn – Friluftsliv i bjørneområder

Noen vil gjerne oppleve en viltlevende bjørn, mens andre er urolig for å møte en. Når du går i skog og mark der det finnes bjørn, er det uansett viktig å ha god kunnskap om bjørnens atferd for å unngå uønskede møter. Bjørner vil helst ikke ha kontakt med mennesker, men møter kan skje fra tid til annen. De er normalt ikke farlige, men kan bli det under visse omstendigheter.

Å leve med bjørn – For innbyggere i bjørneområder

Hvert år oppstår det konflikter mellom mennesker og bjørn i Skandinavia. Mange av disse kan forebygges. Du kan langt på vei unngå å skape problemer ved å kjenne til bjørners atferd, og ta ansvar for at de ikke finner noe å spise i nærheten av mennesker. Hvert år oppstår det konflikter mellom mennesker og bjørn i Skandinavia. Mange av disse kan forebygges. Du kan langt på vei unngå å skape problemer ved å kjenne til bjørners atferd, og ta ansvar for at de ikke finner noe å spise i nærheten av mennesker.

 

Å leve med bjørn – birøkt i bjørneområder

Birøktere som utsettes for bjørnebesøk i bigården opplever det ofte som en påkjenning, både når det gjelder økonomi og andre belastninger. En bjørn som blir kjent med godsakene i en bikube er vanskelig å bli kvitt. Derfor er det viktig å forebygge skader, og hindre at bjørn lærer å oppsøke bigården. Vi vet av erfaring at de fleste problemene oppstår med vandrebirøkt i bjørneområder i grensetraktene.

 

Å leve med rovdyr

Lierne Nasjonalparksenter inviterer 7. årstrinn til undervisningsopplegget:
Å leve med rovdyr
Siden 2008 har ca 4000 fornøyde elever og lærere fra Nord-Trøndelag deltatt på ”Å leve med rovdyr”.Å delta på «Å leve med rovdyr» innebærer min. 4 t. forarbeid på egen skole og noe etterarbeid. I tillegg får elevene være med ut i Norges mest bjørnetette område -Muru, i Lierne. Selv om bjørnen kanskje ikke vil gi seg til kjenne, vil de gjennom denne turen få mange bevis på dens nærvær. Opplegget er knyttet til skolens læreplanmål. Skyssen opp til Lierne er dekket av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 

Resymé fra prosjektet ”Rød pepperspray som skremmemiddel mot nærgående bjørn”

I begynnelsen av april 2006 ble det bestilt en pepperspray som er spesial utviklet til selvforsvar mot bjørn, fra Counter Assault i Montana, USA. I slutten av mai ankom 70 stk. CA18H bokser med hylster; 35 stk. CA12 bokser m/hylster; og 30 stk I12, inert treningsbokser. Alle bokser ble utstyrt med innrissede nummer for individualisering, og sprayboksene ble utlevert til personale med kvittering for den enkelte nummeret boks. Sprayene ble benyttet av personell som i tjeneste medfør ville kunne komme i konfrontasjon med bjørn, ved for eksempel undersøkelse av kadaver som bjørnen hadde slått eller når det er nærgående bjørn som må behandles.

Informasjon på Engelsk

Skandinavia har de mest omgjengelige og fredsommelige bjørnene. Bjørnene andre steder i verden har en mer utagerende oppførsel en våre skandinaviske.

 

SAFER PEOPLE – SAFER POLAR BEARS
Recommendations to the Norwegian management
on how to reduce human-polar bear conflict on Svalbard
Report assembled by Nils Harley Boisen, Arctic Advisor, WWF-Norway
This report is published with the support from WWF Canada and the Svalbard Environmental Fund.
This report is available on the Internet at: http://www.wwf.no/dette_jobber_med/norsk_natur/
WWF is one of the world’s largest and most experienced independent conservation organizations, with over 5 million supporters and a global Network active in more than 100 countries. WWF’s mission is to stop the degradation of the planet’s natural environment and to build a future in which humans live in harmony with nature, by conserving the world’s biological diversity, ensuring that the use of renewable natural resources is sustainable, and promoting.

You Are In Bear Country – Be Bear Smart

Preventing Bear Encounters
It is very difficult to predict how a given bear will react in an encounter with people, so it’s important to learn how to avoid an encounter in the first place. In campgrounds:
• Always keep your campsite free of garbage.
• Store food (including pet food) and toilet articles such as soap and toothpaste in the trunk of your vehicle; never take these items into your tent or tent trailer.
• Seal garbage in plastic bags; use bear-proof bins to dispose of garbage.
• Water used for cleaning dishes and bathing should be disposed of in toilets or sealed in plastic bags and placed in bear-proof bins.
• Never burn scrap food; bears have an extremely good sense of smell and are attracted by food odours.
• Use designated fish cleaning stations; never clean fish at your campsite.
• Keep young children close at hand, especially at night, dawn and dusk.
• Always keep pets on a leash or better yet, leave your pet at home (loose dogs can attract and irritate bears).
• At night, use a flashlight and move cautiously in and around your campsite.

 

Bear Safety In Alaska’s National Parklands

Bears and campers often frequent the same areas in Alaska’s national parks. In coastal parks, both tend to spend time on the beach, the narrow band of land found between the sea and the brush, forest, or steep cliffs. Bears prefer these areas because they often contain abundant vegetation for grazing and make travel easy, while campers prefer these areas for cooking and because they offer easy access to kayak travel. Inland parks are also home to bears and it is important that campers respect their space.

 

Summary of the human-polar bear conflict reduction and mitigation workshop, February 26-28, Tromsø, Norway

WWF Norge  by Nils Harley Boisen. Local people and scientist report increasing interaction between humans and polar bears since the 1970’s and relate these to deteriorating sea ice conditions (i.e. early break-up in the spring preventing polar bears to reach the sea ice so that they remain on shore). Global warming results in earlier sea ice break up, which forces polar bears to spend longer time on shore where they get in contact with people. Use of land by polar bears during the ice-free season appears to be increasing in certain locations, such as in the Southern Beaufort Sea, and the Western Hudson Bay.

 

 

 

Efficacy of Bear Deterrent Spray in Alaska

We present a comprehensive look at a sample of bear spray incidents that occurred in Alaska, USA, from 1985 to 2006. We analyzed 83 bear spray incidents involving brown bears (Ursus arctos; 61 cases, 74%), black bears (Ursus americanus; 20 cases, 24%), and polar bears (Ursus maritimus; 2 cases, 2%). Of the 72 cases where persons sprayed bears to defend themselves, 50 (69%) involved brown bears, 20 (28%) black bears, and 2 (3%) polar bears. Red pepper spray stopped bears’ undesirable behavior 92% of the time when used on brown bears, 90%for black bears, and 100%for polar bears. Of all persons carrying sprays, 98%were uninjured by bears in close-range encounters. All bearinflicted injuries (n¼3) associated with defensive spraying involved brown bears and were relatively minor (i.e., no hospitalization required). In 7% (5 of 71) of bear spray incidents, wind was reported to have interfered with spray accuracy, although it reached the bear in all cases. In 14% (10 of 71) of bear spray incidents, users reported the spray having had negative side effects upon themselves, ranging from minor irritation (11%, 8 of 71) to near incapacitation (3%, 2 of 71). Bear spray represents an effective alternative to lethal force and should be considered as an option for personal safety for those recreating and working in bear country. (JOURNAL OF WILDLIFE MANAGEMENT 72(3):640–645; 2008)

 

Efficacy of Firearms for Bear Deterrence in Alaska

We compiled, summarized, and reviewed 269 incidents of bear–human conflict involving firearms that occurred in Alaska during 1883–2009. Encounters involving brown bears (Ursus arctos; 218 incidents, 81%), black bears (Ursus americanus; 30 incidents, 11%), polar bears (Ursus maritimus; 6 incidents, 2%), and 15 (6%) unidentified species provided insight into firearms success and failure. A total of 444 people and at least 367 bears were involved in these incidents. We found no significant difference in success rates (i.e., success being when the bear was stopped in its aggressive behavior) associated with long guns (76%) and handguns (84%). Moreover, firearm bearers suffered the same injury rates in close encounters with bears whether they used their firearms or not. Bears were killed in 61% (n ¼ 162) of bear–firearms incidents. Additionally, we identified multiple reasons for firearms failing to stop an aggressive bear. Using logistic regression, the best model for predicting a successful outcome for firearm users included species and cohort of bear, human activity at time of encounter, whether or not the bear charged, and if fish or game meat was present. Firearm variables (e.g., type of gun, number of shots) were not useful in predicting outcomes in bear–firearms incidents. Although firearms have failed to protect some users, they are the only deterrent that can lethally stop an aggressive bear. Where firearms have failed to protect people, we identified contributing causes. Our findings suggest that only those proficient in firearms use should rely on them for protection in bear country.

 

Wikipedia:  Bear danger