Hva gjør man om man møter bjørn

Følg ikke etter bjørn, verken på snøføre eller barmark. Den kan da føle seg truet, eller den kan ha unger i nærheten som en ikke vet om. Trekk deg rolig ut av området dersom du møter en bjørn som ikke flykter unna. Bjørnen kan vise aggressivitet eller irritasjon dersom man kommer inn på et kadaver eller annen matressurs. Den vil blåse i nesen, snøfte eller grynte. Bjørnens hensikt er å vise bort inntrengeren, og en bør trekke seg unna. Ikke løp. Det kan utløse et angrep. Bjørnen er dyktig til å klatre i trær. Når man er kommet et stykke fra kadaveret eller det som bjørnen vil beskytte, vil den vende om og gå tilbake igjen. Gi deg til kjenne om en bjørn skulle følge etter hunden din. Det hender at bjørnen kan jage etter en hund som springer til sin eier. En bør da gi seg til kjenne ved bevegelse og lyd slik at bjørnen oppdager mennesket. Det pleier å være nok til at bjørnen stikker av.