For bestilling og info ring 959 11 305 eller send e-post til Atle.Randa@PasvikCamping.no

Fugler

Det er et rikt fugleliv i Pasvik

Mange Artiske fugler er her