Forfatter: Atle Randa

  • Intervju med Svend og Edith

    Ekteparet Svenn og Edith Randa er født og oppvokst i Pasvik, og i år er det 45 år siden de bosatte seg ved Ellentjernkrysset på Vaggetem. De har aldri tenkt at naboene på den andre siden av Pasvikelva er fiender, men de opplever grensa like stengt som før.